รายละเอียดประกาศเชิญชวน #163

รหัส163
เลขที่เอกสาร16.2567
คำอธิบายงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
Files1717471011.16.pdf
วันที่ประกาศ16-05-2024
ชื่อโครงการงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ621000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง