รายละเอียดประกาศเชิญชวน #35

รหัส35
เลขที่เอกสาร8/2559
คำอธิบายประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
Files1481956518.ประกาศเชิญชวน.pdf
วันที่ประกาศ14-12-2015
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
วงเงินงบประมาณ10570700.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง