รายละเอียดประกาศเชิญชวน #55

รหัส55
เลขที่เอกสาร23/2561
คำอธิบายซื้อโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 4 โครงการ
Files1546940316.ราคากลาง โครงการด้านเทคโนฯ.pdf
วันที่ประกาศ22-08-2018
ชื่อโครงการซื้อโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 4 โครงการ
วงเงินงบประมาณ2395600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง