ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
126กผ (ผ) ๒๐๗๘/๒๕๕๘ปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)2022000.0023-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
265กผ (ผ) ๒๕๙๑.๒/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงด้านหลังอาคาร PRB,KTB,PBB (วข.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร8856500.0009-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
274กผ (ผ) ๒๖๕๘/๒๕๕๙จ้างงานก่อสร้างคอกกวางมาตรฐาน พร้อมโรงเรือนและซองบังคับกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง308600.0016-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
81กผ (ผ) ๖๑๓/๒๕๕๘งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ 3655000.0006-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
112กผ (ผ) ๙๖๔/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน2849303.0022-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
116กผ (ผ)1366/2558งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคารหลังใหม่) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา194570.9412-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
97กผ (ผ)923/2558ราคากลางงานก่อสร้างแท่นประดิษฐสถานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและแบบภูมิทัศน์ สาขาวิทยฯ จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)2013000.0020-08-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
275กผ (ผ)๒๖๕๕/๒๕๕๙จ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ งาน 104300.0016-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
164กผ (ผ)๕๗๕/๒๕๕๙งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)2022000.0007-04-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
330กผ 796/2560ขออนุมัติราคากลางตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด130000.0023-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง