รายละเอียดประกาศราคากลาง #336

รหัส336
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
Files1497327930.1212.pdf
ราคากลาง1400000.00
วันที่ประกาศ23-05-2017
ชื่อโครงการจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒)
วงเงินงบประมาณ1445550.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง