รายละเอียดประกาศราคากลาง #562

รหัส562
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.12
คำอธิบายครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
Files1659345454.TOR1.pdf
ราคากลาง1390800.00
วันที่ประกาศ01-08-2022
ชื่อโครงการครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ1446600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง