รายละเอียดประกาศราคากลาง #578

รหัส578
เลขที่เอกสาร อว 0601.23/
คำอธิบายจัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 2
Files1663294520.price test 2.pdf
ราคากลาง3400000.00
วันที่ประกาศ14-02-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 2
วงเงินงบประมาณ3400000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์