รายละเอียดประกาศราคากลาง #58

รหัส58
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.149.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)
Files1427699387.ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.10001.pdf
ราคากลาง3240000.00
วันที่ประกาศ19-03-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพฺระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑)
วงเงินงบประมาณ3240000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล