รายละเอียดประกาศราคากลาง #598

รหัส598
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด. 459
คำอธิบายขออนุมัติราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง
Files1679542854.CC 66.pdf
ราคากลาง522566.60
วันที่ประกาศ04-01-2023
ชื่อโครงการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ550000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง