แสดงโครงการ #277

รหัสโครงการ277
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
วงเงินงบประมาณ115000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารพิเศษ/2559
คำอธิบาย TOR โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ประกาศ28-07-2016
Files1471400552.Tor นักศึกษาชายแดนภาคใต้0001.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารพิเศษ/2559
คำอธิบายราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
ราคากลาง115000.00
วันที่ประกาศ28-07-2016
Files1471400734.ราคากลาง นักศึกษาชายแดนภาคใต้0001.pdf