แสดงโครงการ #694

รหัสโครงการ694
ชื่อโครงการซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ20258096.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารงด.406/64
คำอธิบายซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
ราคากลาง19154500.00
วันที่ประกาศ08-01-2021
Files1632128008.14.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร6/2564
คำอธิบายซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ03-02-2021
Files1655358983.1.pdf