แสดงโครงการ #695

รหัสโครงการ695
ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
วงเงินงบประมาณ20000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1192
คำอธิบายงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
วันที่ประกาศ29-07-2021
Files1632212761.TOR.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร115
คำอธิบายงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
ราคากลาง16102900.00
วันที่ประกาศ29-07-2021
Files1632213078.middle price.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.148
คำอธิบายงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
วันที่ประกาศ10-08-2021
Files1632213168.prakard Sukhotai.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ154
คำอธิบายงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)
วันที่ประกาศ30-08-2021
Files1632216134.sukhotai.pdf