แสดงโครงการ #777

รหัสโครงการ777
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงรอบอาคารศิลาบาตร (SBB) และซุ้มที่พักนักศึกษา จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ18114000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ