แสดงโครงการ #81

รหัสโครงการ81
ชื่อโครงการจ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร
วงเงินงบประมาณ924600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารกผ(ผ) 223/2557
คำอธิบายจ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร
ราคากลาง1000000.00
วันที่ประกาศ29-05-2014
Files1428483843.boq0001.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร4/2557
คำอธิบายจ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร
วันที่ประกาศ26-06-2014
Files1428484004.prakad0001.pdf