แสดงโครงการ #812

รหัสโครงการ812
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ805000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.2306/64
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศ23-11-2022
Files1669359268.TOR.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.2306/64
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
ราคากลาง802500.00
วันที่ประกาศ23-11-2022
Files1669359381.Price.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร9/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศ30-11-2022
Files1670903360.Document (6).pdf