แสดงโครงการ #821

รหัสโครงการ821
ชื่อโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
วงเงินงบประมาณ512900.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศร่าง TOR ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
วันที่ประกาศ20-01-2023
Files1674212288.rang.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
ราคากลาง512535.00
วันที่ประกาศ20-01-2023
Files1674212203.สแกน0001.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร1/2566
คำอธิบายประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ26-01-2023
Files1674804780.เอกสารประกวดราคาสัญญาณอินเตอร์เน็ต66.pdf