แสดงโครงการ #838

รหัสโครงการ838
ชื่อโครงการงานปรับปรุงทาสีผนังภายในห้องทำงาน และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1 งานงบประมาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ68900.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.202
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงทาสีผนังภายในห้องทำงาน และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1 งานงบประมาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ประกาศ30-08-2022
Files1676278016.30082565.pdf