แสดงโครงการ #883

รหัสโครงการ883
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ80000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.108
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศ01-03-2023
Files1682924117.00.pdf