รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 1-10 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
36สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256302-11-2020
35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256301-12-2020
34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256304-01-2021
33สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256401-02-2021
32สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256401-03-2021
31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256431-03-2021
30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256430-04-2021
29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256402-06-2021
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256402-07-2021
27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256403-08-2021