รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 31-40 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256603-05-2023
46สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256606-06-2023
47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256610-07-2023
48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256610-08-2023
49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256611-09-2023
50แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256606-10-2023
51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256610-11-2023
52สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256608-12-2023
53สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256608-01-2024
54สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256709-02-2024