รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #24

ID24
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ16-11-2021
ไฟล์1660198523.29-10-64(2).pdf
วันที่สร้าง2022-08-11 13:15:24
วันที่แก้ไข2022-08-11 13:15:24