รายละเอียดประกาศร่าง TOR #136

รหัส136
เลขที่เอกสารศธ 0518.01/พิเศษ
คำอธิบายขอบเขตของงานจ้างตัดชุดสูทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 9
Files1464842255.ขอบเขตของงานจ้างตัดชุดสูทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 9.pdf
วันที่ประกาศ02-06-2016
ชื่อโครงการจ้างตัดชุดสูทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 9
วงเงินงบประมาณ279000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง