รายละเอียดประกาศร่าง TOR #147

รหัส147
เลขที่เอกสารTEST
คำอธิบายTEST
Files1615793494.P.pdf
วันที่ประกาศ13-07-2016
ชื่อโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ400000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์