รายละเอียดประกาศร่าง TOR #326

รหัส326
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
Files1585819717.scan0145 TOR RX3 4.pdf
วันที่ประกาศ31-10-2019
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ1195000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์