รายละเอียดประกาศร่าง TOR #335

รหัส335
เลขที่เอกสารอว 0601.0116/1358
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารศรีนครพนม สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
Files1603770572.TOR.pdf
วันที่ประกาศ10-09-2020
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารศรีนครพนม สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
วงเงินงบประมาณ4730200.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง