รายละเอียดประกาศร่าง TOR #374

รหัส374
เลขที่เอกสารอว 0601.23/56
คำอธิบายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำบรรยายย้อนหลัง
Files1655347990.TOR.pdf
วันที่ประกาศ02-06-2022
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง
วงเงินงบประมาณ12503300.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง