รายละเอียดประกาศร่าง TOR #379

รหัส379
เลขที่เอกสารอว 0601.2306/ 02
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
Files1655799366.tor oracle 10g.pdf
วันที่ประกาศ08-10-2021
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ860000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์