รายละเอียดประกาศร่าง TOR #393

รหัส393
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.ร.223
คำอธิบายจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1663146108.2603400.pdf
วันที่ประกาศ14-09-2022
ชื่อโครงการจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2603400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง