รายละเอียดประกาศร่าง TOR #76

รหัส76
เลขที่เอกสารศธ ๐๕๑๘.๐๕/๒๙๘๖
คำอธิบายกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ
Files1441700992.scan0005.pdf
วันที่ประกาศ08-09-2015
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ35946600.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง