ประกาศผู้ชนะ

Displaying 31-40 of 71 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
69อว0601.0102/งด.อ.50จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง31-01-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
20งด.อ 182/2563จ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี20-07-2020e-Biddingกองคลัง
8ศธ ๐๕๑๘.๐๑/งด.๔๙๘จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักพิมพ์17-05-2016กองคลัง
68อว0601.0102/งด.อ.106จ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน17-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
39อว0601.0102/งด.อ.170จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
40อว0601.0102/งด.อ.171จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น ๕.๕ เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน ๑ งาน 07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
41อว0601.0102/งด.อ.168จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง07-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
33อว0601.0102/งด.อ.184จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
34อว0601.0102/งด.อ.180จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521-09-2021e-Biddingกองคลัง
50อว0601.0102/งด.อ.164จ้างปรับปรุงกระจกโดมอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 06-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง