รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #14

รหัส14
เลขที่เอกสารงด.ร.๘/๒๕๖๐
คำอธิบายขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารนพมาศ ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๕
Files1487055131.present pest control.pdf
วันที่ประกาศ25-11-2016
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารนพมาศ ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๕
วงเงินงบประมาณ250000.00
วิธิจัดหาe-Market
ชื่อหน่วยงานกองคลัง