รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #2

รหัส2
เลขที่เอกสารเลขที่ประกาศ ๒/๒๕๕๘
คำอธิบายรายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน
Files1433321745.ประกาศผลผู้ชนะปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน.pdf
วันที่ประกาศ06-05-2015
ชื่อโครงการงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ921000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง