รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #21

รหัส21
เลขที่เอกสารงด.อ.44/64
คำอธิบายจ้างพิมพ์ข้อสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)
Files1615521100.R1-63.pdf
วันที่ประกาศ12-11-2020
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ10600000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง