รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #23

รหัส23
เลขที่เอกสารงด.อ.22/2564
คำอธิบายจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,000 ชุด
Files1615781604.432,000.pdf
วันที่ประกาศ07-12-2020
ชื่อโครงการจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,000 ชุด
วงเงินงบประมาณ441000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง