รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #35

รหัส35
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.177
คำอธิบายจ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร
Files1648540883.7.10.64.pdf
วันที่ประกาศ13-09-2021
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร
วงเงินงบประมาณ960000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง