รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #8

รหัส8
เลขที่เอกสารศธ ๐๕๑๘.๐๑/งด.๔๙๘
คำอธิบายจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักพิมพ์
Files1465183951.scan_จ้างซ่อมหม้อแปลง สนพ..pdf
วันที่ประกาศ17-05-2016
ชื่อโครงการงานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารสำนักพิมพ์
วงเงินงบประมาณ53800.00
วิธิจัดหา
ชื่อหน่วยงานกองคลัง