ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกาศ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2023 เวลา 14:30 น.

 

ประกาศ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566

...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... click

 

 
โครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง "แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษ ในระบบบัญชี 3 มิติ"
วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:42 น.

 

โครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง "แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษ ในระบบบัญชี 3 มิติ


- การตรวจสอบพัสดุประจำปีข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๑๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
click

-คู่มือปฏิบัติงานทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษในระบบบัญชี 3 มิติ click


 

 
ประกาศ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 - 2566 (งบแผ่นดิน)
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2023 เวลา 09:39 น.

 

ประกาศ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 - 2566 (งบแผ่นดิน)

...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... click

 

 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2565
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 16:11 น.

 

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2565
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บุคลากรสามารถจัดพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และหนังสือรับรองของนายจ้างฯ ในระบบงาน RU-Portfolio
ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งคืนซากจากการดำเนินงาน โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ (ระยะที่2) จำนวน 14 หน่วยงาน (23 อาคาร) รวมทั้งสิ้น 2,142 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 เวลา 13:20 น.

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งคืนซากจากการดำเนินงาน โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ (ระยะที่2) จำนวน 14 หน่วยงาน (23 อาคาร) รวมทั้งสิ้น 2,142 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 40

สถิติ

สมาชิก : 5315
Content : 412
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1383545