วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันพุธที่ 07 เมษายน 2021 เวลา 20:27 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0703-5002,
6000-0012-0703-6000 - 6000-0012-1071-1003,
6000-0012-1071-2001 - 6000-0012-3600-2007,
6000-0012-3600-3005 - 6000-0012-5460-0005


 

 
ประกาศ ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(กองคลัง)
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021 เวลา 18:30 น.

 

ประกาศ ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(กองคลัง) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2021 เวลา 12:36 น.

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน
ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12

 

ด้วยกองคลังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒” ให้กับบุคลากรของทุกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ หน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC๖ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐–๑๖.๓๐ น (เนื้อหาการบรรยายในแต่ละวันเหมือนกัน ให้เข้าหน่วยงานละ 1 วัน เท่านั้น)

1. มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.7 ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 26 ต.ค.2563 ...Click...
2. หนังสือเวียนเชิญประชุม ...Click...
3. หนังสือขออนุมัติโครงการฯ ...Click...
4. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมเงินทุนสำรองจ่าย ...Click... ให้ทุกหน่วยงานทำแบบฟอร์มนี้ส่งข้อมูลกลับมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ...Click...

6. คู่มือ

6.1.1 คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้ ...Click...

6.1.2 คู่มือการบันทึกประเภทภ.ง.ด. ...Click...

6.2 คู่มือผู้ใช้งานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทุน สำรองจ่ายของหน่วยงาน ...Click...
6.3 คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้ ...Click...

6.4 สรุปเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ส่ง กองคลัง ...Click...

 


 

 
แจ้งการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อปรับปรุงระบบ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021 เวลา 22:42 น.

 

แจ้งการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อปรับปรุงระบบ

กองคลังและสถาบันคอมพิวเตอร์ของแจ้งการปิดระบบบัญชี 3 มิติ ใน วันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น ถึง 14 มี.ค. 2564 เวลา 08.00  น.
เพื่อปรับปรุงระบบ เป็นผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ รวมไปถึงไม่สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ของกองคลังได้

ทั้งนี้กองคลังและสถาบันคอมพิวเตอร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนกลยุทธ์ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2021 เวลา 09:42 น.

 

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...-click-...

  • แผนกลยุทธ์ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ...-click-...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 40

สถิติ

สมาชิก : 5315
Content : 412
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1383545