วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารทั่วไป
ประกาศ ขอให้หน่วยงาน / โครงการศึกษาภาคพิเศษ ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่สามารถระบุ ได้ว่าเป็นของหน่วยงานใด PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:42 น.

 


- ประกาศ ขอให้หน่วยงาน / โครงการศึกษาภาคพิเศษ ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ปรากฏในงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่สามารถระบุ ได้ว่าเป็นของหน่วยงานใด
...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

- คู่มือการใช้งานระบบบันทึกบัญชีธนาคาร ...Click Download...

เข้าสู่ระบบบันทึกบัญชีธนาคาร

 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ e-GP ระยะที่ 3 รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 14:07 น.

 

ให้หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ e-gp ระยะที่ 3 รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 สามารถ download เอกสารเพื่อนำมาใช้งาน ณ วันที่อบรม ได้ดังนี้

1. ภาพรวม e-gp ระยะที่3 ไฟล์ pdf .ไฟล์ ppt
2. คู่มือ e-bidding กรณี วิจารณ์ ไฟล์ pdf
3. คู่มือ e-market กรณี rfq (v.2) ไฟล์ pdf
4. เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf

 

สำหรับผู้ที่สนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้   
มีที่นั่งเหลือจำนวนจำกัด  เพียง 20 ที่นั่ง   สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ ที่โทรศัพท์มาสำรองที่นั่งเท่านั้น

ที่เบอร์  02- 3108053  คุณไพฑูรย์ หรือ คุณอนิศา

 

 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน การปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากเดิมเป็นปีการศึกษา PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 14:16 น.

คำอธิบายผลการดำเนินงาน การปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากเดิมเป็นปีการศึกษา

 
มติสภาเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 09:56 น.

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (มร.คส 7 ปรับปรุง) new!!!

  1. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านกลยุทธ์)
  2. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านปฏิบัติงาน :การจัดการเรียนการสอน)
  3. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล : การบริหารบุคลากร , การจัดหาพัสดุ)
  4. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การเงิน - งบประมาณ)
  5. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  6. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
 

 
งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:08 น.

งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4