ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2023 เวลา 08:02 น.

 

  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565...-click-...

 

 
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ KPI รอบ 6 เดือน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2023 เวลา 08:21 น.

 

  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี...-click-...

  • ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KPI Template) รอบ 6 เดือน  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2023 เวลา 08:18 น.

 

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

  • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

 

 
เอกสารถ่ายทอดตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 13:41 น.

 

  • เอกสารถ่ายทอดตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กองคลัง ...-click-...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 13