รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #10

รหัส10
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
วันที่ประกาศ18-03-2022
ไฟล์1647594353.2565-1.pdf
วันที่สร้าง2022-03-18 16:04:31
วันที่แก้ไข2022-03-18 16:05:53