ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 1-10 of 49 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
55งด.ผ.24/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ12-06-2024e-Biddingกองคลัง
54งด.ผ.15/2567งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 26-03-2024e-Biddingกองคลัง
53งด.ผ.19/2567งานซ่อมและปรับปรุงสนามเทนนิสพร้อมอาคารบริการ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย25-12-2023e-Biddingกองคลัง
52งด.ผ.14/2567จ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารวิทยบริการและบริหาร (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน09-04-2024e-Biddingกองคลัง
51P67040013540งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 09-04-2024e-Biddingกองคลัง
50อว0601.1901/พด883/67งานจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารผาเมือง จำนวน 1 งาน30-04-2024เฉพาะเจาะจงสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
49งด.ผ.10/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์-การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ19-02-2024e-Biddingกองคลัง
48งด.ผ 25/2566ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง09-08-2023e-Biddingกองคลัง
47งด.ผ.5จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม09-01-2024e-Marketกองคลัง
46อว0601.1901/พด634/67จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่ายติดตั้ง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 5 เดือน 04-03-2024เฉพาะเจาะจงสำนักเทคโนโลยีการศึกษา