สัญญา

Displaying 1-10 of 34 result.
รหัสเลขที่สัญญาคำอธิบายสัญญาวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
3814/2565งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน26-01-2022คัดเลือกกองคลัง
37สัญญาจ้าง 1/2566สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง07-10-2022e-Biddingกองคลัง
36สัญญาจ้าง 20/2563จ้างงานก่อสร้างโรงอาหารด้านหลังสนามกีฬากลาง09-03-2020e-Biddingกองคลัง
35สัญญาจ้าง 22/2563จ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 3) (สธก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน30-03-2020e-Biddingกองคลัง
34สัญญาจ้าง 19/2563จ้างงานทาสีรั้วภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง24-01-2020e-Biddingกองคลัง
33สัญญาจ้าง 12/2563จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 40 แห่ง16-10-2019e-Biddingกองคลัง
32สัญญาจ้าง 16/2563จ้างงานปรับปรุงรอบอาคารศิลาบาตร (SBB) และซุ้มที่พักนักศึกษา จำนวน 1 งาน10-01-2020e-Biddingกองคลัง
31สัญญาจ้าง 31/2562จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักหอสมุดกลาง 3 อาคาร13-09-2019e-Biddingกองคลัง
30สัญญาจ้าง 26/2562จ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร จำนวน 8 รายการ29-04-2019e-Biddingกองคลัง
29สัญญาจ้าง 22/2562จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๒) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน12-02-2019e-Biddingกองคลัง