รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 1-10 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรากฎาคม 256502-08-2022
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256505-07-2022
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256501-06-2022
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256505-05-2022
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256521-04-2022
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256510-03-2022
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256503-02-2022
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256405-01-2022
23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256401-12-2021
24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256416-11-2021