รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #11

รหัส11
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ22-01-2020
ไฟล์1656391922.wwwwwww.pdf
วันที่สร้าง2022-06-28 11:52:02
วันที่แก้ไข2022-06-28 11:52:02