รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #12

รหัส12
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
วันที่ประกาศ26-04-2023
ไฟล์1682492829.2566-2_0001.pdf
วันที่สร้าง2023-04-26 14:07:09
วันที่แก้ไข2023-04-26 14:07:09