รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #13

รหัส13
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ
วันที่ประกาศ01-11-2022
ไฟล์1688958849.plan sci.pdf
วันที่สร้าง2023-07-10 10:14:09
วันที่แก้ไข2023-07-10 10:14:51