รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #5

รหัส5
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ14-10-2016
ไฟล์1493091473.scan_budgets 2560.pdf
วันที่สร้าง2017-04-25 10:37:53
วันที่แก้ไข2017-04-25 10:37:53