รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #8

รหัส8
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ประกาศ04-10-2019
ไฟล์1570605036.Procurement PlanRU 63.pdf
วันที่สร้าง2019-10-09 14:10:36
วันที่แก้ไข2019-10-09 14:10:36