รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี #9

รหัส9
ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ15-03-2021
ไฟล์1615799417.scan_0002.pdf
วันที่สร้าง2021-03-15 16:10:17
วันที่แก้ไข2021-03-15 16:10:17